Splošni prodajni pogoji

Splošno
Splošni pogoji veljajo od dne 12. 9. 2013 dalje in se lahko dopolnjujejo brez izrecnega obvestila. Vsak kupec in uporabnik spletne strani se je dolžan seznaniti s pogoji uporabe in nakupa. Spletno prodajo www.malijunaki.si izvaja HOORAY STUDIOS, založništvo, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju prodajalec. Prodajalec je registriran v Poslovnem registru z matično številko 7213565000. Prodajalec je davčni zavezanec z davčno številko SI20826826. Številka vpisa v sodni register: Srg 2017/2026, Okrožno sodišče Ljubljana. Osnovni kapital: 9.000,00 EUR (v celoti vpoklican). Bančni račun pri NLB SI56 0201 0026 2195 040. Prodajalec je zavezanec za plačilo DDV. Ponudnika je mogoče kontaktirati pisno na naslovu podjetja, elektronsko na zivijo@malijunaki.si ali prek telefona na 01 55 55 222.
Pravice intelektualne lastnine
Vsa besedila, grafika, uporabniški vmesniki, vizualni vmesniki, fotografije, logotipi, zvok, glasba, umetnine in programska koda (skupaj "vsebina"), vključno z (vendar ne omejeno na) oblikovanjem, strukturo, izborom, izražanji, aranžmajem vsebine, uporabljeno na spletni strani, je v lasti podjetja HOORAY STUDIOS d.o.o. ali pod njegovim nadzorom. Brez pisnega dovoljenja podjetja HOORAY STUDIOS d.o.o. je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskih del, objavljenih na spletni strani prodajalca, ali kateregakoli drugega dela spletne strani, v kakršnemkoli obsegu ali postopku, hkrati s kopiranjem, tiskanjem ali shranjevanjem v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih oblikah. Uporabnik spletne strani oz. kupec se strinja, da ni upravičen do povračil v zameno za zamisli. Zaradi konstantnega razvoja projekta se lahko zgodi, da prodajalec enako zamisel prav tako razvija že sam. Vse informacije, ki so objavljene na spletni strani, npr. opisi knjig, starostna primernost, fotografije in predogled personalizirane knjige, so približne. Prodajalec si pridržuje pravico do manjših sprememb v opisu izdelkov brez obveznosti obveščanja uporabnikov.
Cene izdelkov
Cene izdelkov na www.malijunaki.si so izražene v evrih. Veljajo cene, tako kot tudi morebitni popusti ali ugodnosti, kakršne so na dan oddaje naročila. Cena za nakup in poštnino je jasno vidna ob naročilu in na računu, ki ga kupec prejme v fizični obliki. Prodajalec v sistemu elektronskega trgovanja ne odgovarja za morebitno izgubo, ki jo povzroči prekinitev, sprememba, odstranitev ali nedostopnost storitev elektronskega trgovanja.
Način plačila
Kupec lahko izdelke poravna s predplačilom preko kreditne kartice (Visa, Mastercard, American Express), storitve Paypal, nakazila na bančni račun ali po povzetju, kjer lahko plača z gotovino ali s kartico dostavni službi GLS d.o.o., pri čemer provizijo za obdelavo gotovine krije podjetje HOORAY STUDIOS d.o.o. Če bodo na voljo dodatne možnosti plačila, bodo stranke o tem seznanjene z dopolnilom splošnih prodajnih pogojev.
Dostava
Prodajalec je dolžan naročeno blago dostaviti v roku 10 dni od naročila. V kolikor je ugotovljeno, da blaga objektivno ni mogoče dostaviti v obljubljenem roku, mora prodajalec kupca o tem obvestiti po elektronski pošti ali telefonu. Dostava v prazničnih dneh je lahko objektivno otežena. V primeru, da se naslov za dostavo razlikuje od naslova za plačilo storitve, bo prodajalec blago dostavil šele po poravnanih obveznostih kupca. Strošek hitre dostave znaša 4,90 € (z DDV), navadne dostave pa 1,90 € (z DDV), osebni prevzem je brezplačen. Ob prevzemu paketa kupec dostavljavcu ne plačuje dodatne provizije, temveč le znesek, ki je izrecno zapisan na računu in na paketu. Prodajalec paket preda dostavni službi GLS d.o.o. Dostavna služba opravlja dostavo paketov vsak delavnik med 8:00 in 16:00 uro – dostavljavec kupca pred dostavo kontaktira s klicem ali SMS sporočilom. Paket z odkupnino lahko kupec dostavljavcu poravna z gotovino ali plačilno kartico. Dostavljavec kupca ni dolžan čakati na dogovorjenem naslovu, če kupec ni na voljo ob dogovorjenem času. Če prvi poskus dostave ni uspešen, se je mogoče dogovoriti za ponovno dostavo, ki se dodatno ne zaračuna. Dostava je mogoča v območju Slovenije.
Naročilo
Pred oddajo naročila ima kupec možnost predogleda celotnega unikatnega izdelka in se je dolžan s predogledom strinjati pred nadaljevanjem postopka. Pred oddajo naročila se kupec seznani in strinja s celotnimi pogoji poslovanja med prodajalcem in kupcem; kupec mora obkljukati, da se strinja s splošnimi pogoji, in s tem uspešno sklene pogodbo oz. naročilo, na podlagi katerega nastane obveznost za plačilo podjetju HOORAY STUDIOS d.o.o., kar dodatno potrdi s klikom na gumb “PLAČAJ”, pri čemer se plačilo dejansko opravi, razen pri plačilu po povzetju, pri katerem kupec poravna obveznost ob prejemu blaga. Potrditev naročila se kupcu pošlje tudi po elektronski pošti, ki jo je navedel v postopku naročanja.
Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila
V spletni trgovini so omogočena osnovna sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila, in sicer preverjanje ustreznega zapisa naslova kot tudi e-naslova, prav tako spletna stran uporabnika opozori, če ne izpolni vseh zahtevanih polj.
Po končani personalizaciji izdelka si uporabnik lahko morebitne napake ogleda v natančnem predogledu izbranega personaliziranega izdelka, pred zaključitvijo nakupa je na voljo povzetek, v katerem uporabnik lahko ponovno preveri in uredi vpisane podatke in personalizacijo.
Prodajalec pogodbena določila oz. povzetek celotnega naročila posreduje na elektronski naslov uporabnika, pri čemer ima ta na voljo, da kakršnokoli spremembo javi kot odgovor na poslano elektronsko sporočilo – spremembam bomo ugodili, če bodo javljene do konca delovnega dne, ko je bilo naročilo sprejeto. Prodajalec omogoča kupcu shranjevanje in reprodukcijo pogodbenih določil in besedila ter splošnih pogojev poslovanja, ki so kupcu na voljo v slovenskem jeziku.
Ugodnosti in popusti
Različne ugodnosti in popusti niso združljivi. V enem naročilu je mogoče uveljaviti le eno vrsto ugodnosti. Ugodnosti, ki so v različnih prodajnih akcijah lahko na voljo, so: brezplačna poštnina, kupon s popustom, brezplačna darila v obliki pobarvank ali drugih izdelkov in ostale posebne ugodnosti, ki so predstavljene v posameznih akcijah. Kupec je do ugodnosti upravičen le, če je naročilo opravil v času posamezne prodajne akcije.
Promocijske kode so veljavne samo v času promocij preko marketinške e-pošte ali v oglasih na Facebooku. Za uveljavitev kode za popust dodajte želeni izdelek v košarico in v potrditvenem procesu pod rubriko ''Koda za popust'' vpišite svojo promocijsko kodo ter kliknite ''Shrani''. V obdobjih znižanja cen za končno ceno velja znižana cena, pri kateri ni mogoče koristiti dodatnih akcijskih popustov. Vse navedene cene izdelkov so v EUR in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Naknadno uveljavljanje kode za popust, ki ni bila vnesena ob oddaji naročila, ni mogoče.
Preklic naročila
Preklic naročila je mogoč do predaje personaliziranega izdelka v tisk in vezavo do konca delovnega dne, ko je bilo naročilo sprejeto. Če preklic ni pravočasen, ima prodajalec pravico kupcu izstaviti račun v višini ene tretjine polne cene izdelka.
Pravica do odstopa od pogodbe
Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe v 15 dneh od prejema blaga, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec mora podjetje o odstopu od pogodbe obvestiti na obrazcu (obrazec je dosegljiv tukaj) ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstop je potrebno sporočiti na zivijo@malijunaki.si ali na HOORAY STUDIOS, založništvo, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasno obvestilo o odpovedi se upošteva datum oddaje pisma ali datum pošiljanja elektronskega sporočila. Prejeto blago je treba prodajalcu vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini v 15 dneh po tem, ko ste prodajalca obvestili o odstopu od pogodbe. Vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe velja za sporočilo o odstopu od pogodbe. Blago je treba vrniti v takem stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko vam je bilo izročeno, na naslov HOORAY STUDIOS, založništvo, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana. Stroške, ki nastanejo ob vračilu blaga, poravna kupec. Kupec krije tudi stroške vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti. Vrnjeni izdelki naj bodo nerabljeni, nepoškodovani in v prvotni embalaži. Vračilu mora kupec priložiti kopijo računa. Kupcu v roku 14 dni od prejema sporočila vrnemo vsa opravljena plačila, ne da kupec to zahteva.

OPOMBA: V primeru personaliziranih izdelkov in/ali izdelkov, narejenih po meri, pravica od odstopa nakupa NE velja. Kot tudi narekuje zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot, 43. člen): "Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah: o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam."
Pritožbe in spori
Podjetje HOORAY STUDIOS d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in izpolnjuje svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnave pritožb. V primeru težav lahko kupec stopi v stik s HOORAY STUDIOS d.o.o. preko telefonske številke: 01 55 55 222 ali po elektronski pošti zivijo@malijunaki.si.

Pritožbo se odda po elektronski pošti na naslov zivijo@malijunaki.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Zavedamo se, da potrošniški spori pred sodiščem zahtevajo dodatne stroške, zato si prizadevamo vse morebitne pritožbe rešiti sporazumno.
Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Podjetje HOORAY STUDIOS d.o.o. skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Družba HOORAY STUDIOS d.o.o. na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je potrošnikom na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
Stvarna napaka
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti HOORAY STUDIOS d.o.o. v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in omogočiti HOORAY STUDIOS d.o.o., da stvar pregleda.

HOORAY STUDIOS d.o.o. ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil HOORAY STUDIOS d.o.o. o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
• odpravi napako na blagu ali
• vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
• blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
• vrne plačani znesek.

Napaka je stvarna, če:
• stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
• stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
• stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
• je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja se z drugim, brezhibnim blagom enake vrste in ob upoštevanju prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled izdelka. Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja tu.

Če obstoj napake na blagu ni sporen, HOORAY STUDIOS d.o.o. najpozneje v roku osmih dni ugodi potrošnikovi zahtevi v skladu s 37.c in 38. členom zakona o varstvu potrošnikov.

HOORAY STUDIOS d.o.o. pisno odgovori potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po prejemu Obrazca za prijavo stvarne napake, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Pravica do zavrnitve storitve

Prodajalec si pridružuje pravico, da v izjemnih primerih izdelkov ne dobavi. Kot izjemni dogodek se šteje tehnična omejitev, ki preprečuje izdelavo personaliziranega izdelka ali plačilna rizičnost kupca, ki je ocenjena na podlagi odločitve prodajalca. Prodajalec ima pravico preklicati naročilo, če ne pridobi potrditve nakupa s strani kupca po telefonu ali elektronski pošti. Prodajalec je o odstopu od pogodbe dolžan obvestiti kupca po elektronski pošti ali telefonu. Če kupec ni podal pravilnih osebnih podatkov, prodajalec ni zavezan k obveščanju. Prodajalec ne odgovarja za izgubo, škodo ali stroške, ki bi nastali zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnitvi obveznosti, do katere bi morebiti prišlo zaradi dogodka ali okoliščin izven nadzora prodajalca.
Obdelava podatkov
Prodajalec zagotavlja, da nikoli in na noben način ne bo zlorabil osebnih podatkov, razkritih preko spletne strani. Z opravljenim nakupom, prijavo na novice ali z uporabo Rojstnodnevnega opomnika se kupec strinja, da prodajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki, elektronskim naslovom in telefonsko številko kupca za neomejeno časovno obdobje. Prodajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Kupec lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter ga o tem v naslednjih 5 dneh obvestimo na naše stroške. Prodajalec bo podatke, nujne za dostavo, posredoval podjetju General Logistics Systems, logistične storitve d.o.o., Cesta v Prod 84, 1129 Ljubljana (SI74531891; 1538217). Prodajalec bo podatke, potrebne za izdelavo in dostavo knjig, posredoval podjetju Copigraf Faganelj d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica (SI61644757; 1666673000).
Zadnja sprememba: 19.3.2019

Splošne pogoje si lahko shranite v PDF obliki s klikom na spodnjo povezavo:
Splošni pogoji HOORAY STUDIOS.