Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

V družbi HOORAY STUDIOS, založništvo, d.o.o. (v tem dokumentu uporabljamo tudi “mi”, “nas” in “naši”) jemljemo varstvo vaših osebnih podatkov, ki jih pridobimo, ko uporabljate spletno stran https://malijunaki.si (»spletna stran«) resno in odgovorno. Naša prednostna naloga je, da zbrane osebne podatke varujemo in obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Namen pričujočega Obvestila o obdelavi osebnih podatkov (»Obvestilo«) je, da vas seznanimo s tem, katere vaše osebne podatke zbiramo in v kakšne namene, kaj z njimi počnemo, kako skrbimo za njihovo varnost ter kakšne so vaše pravice, ki jih lahko uveljavljate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov. Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo skrajno resno in odgovorno. V celoti spoštujemo svoje obveznosti glede zakonite, poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov. Svetujemo vam, da se podrobno seznanite z vsebino tega Obvestila.

Za zagotavljanje skladnosti tega Obvestila s predpisi na področju varstva osebnih podatkov si pridržujemo pravico do njegovih sprememb ali dopolnitev. O spremembah vas bomo pravočasno obvestili na najustreznejši način, npr. prek e-pošte ali z objavo na spletni strani.

1. KDO JE ODGOVOREN ZA UPRAVLJANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem obvestilom, je družba HOORAY STUDIOS, založništvo, d.o.o., matična številka 7213565000, s poslovnim naslovom Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Z nami lahko stopite v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Kontakt: dpo@hooraystudios.com.

2. PRIVOLITEV MLADOLETNE OSEBE V ZVEZI S STORITVAMI INFORMACIJSKE DRUŽBE
Mladoletne osebe do 16 let ne bi smele posredovati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani ali drugače brez dovoljenja (privolitve ali odobritve) nosilca starševske odgovornosti za otroka (enega od staršev ali skrbnikov). Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od oseb, za katere bi bil seznanjen, da so mladoletne (mlajše od 16 let), ali jih kakor koli uporabil ali jih razkril tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka. Navedeno ne vpliva na splošno pogodbeno pravo držav članic, kot so pravila o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom. Ponudnik si ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeva za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

3. KDAJ LAHKO OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE
Vaše osebne podatke zbiramo le, kadar je to nujno potrebno oz. ste v to privolili sami. Vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali, če namen oz. podlaga za njihovo obdelavo nista ustrezno utemeljena z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1) ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR)) ter z našimi internimi politikami.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali na podlagi naslednjih pravnih temeljev:

1. Z obiskom spletne strani ste sprejeli in soglašali s Splošnimi pogoji uporabe te spletne strani ter z nami sklenili pogodbo in/ali ste z nami sklenili oziroma ste v postopku sklenitve pogodbe za nakup personaliziranih izdelkov skladno s Splošnimi pogoji prodaje, ki se uporablja kot pravni temelj za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podatki se kodirajo in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Takšen sistem preprečuje, da bi kdor koli lahko prestregel vaše osebne podatke.

2. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:

• na podlagi nacionalne zakonodaje, med drugim Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP; ZASP) itd.

• na podlagi drugih mednarodnih pogodb ter predpisov EU, ki nas obvezujejo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

3. Osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi zakonitega interesa v zvezi z izvajanjem pogodb iz točke 1 tega poglavja, npr:

• v statistične namene in namene zbiranja demografskih podatkov in zanimanj obiskovalcev,
• za ugotavljanje težav s strežnikom in urejanje spletnih strani,
• za izvajanje poslovnih analiz,
• za nadaljnji razvoj ponudbe,
• za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov,
• za izboljšanje ali prilagoditev storitev posamezniku,
• za ugotavljanje učinkovitosti promocijskih aktivnosti in oglaševanja,
• na podlagi drugih zakonitih interesov.

4. V določenih primerih lahko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve (soglasja) za izvajanje trženjskih aktivnosti, kot sta pošiljanje aktualnih novic in splošno obveščanje o ponudbi, novostih, ugodnostih, dogodkih ter za obveščanje o ponudbi storitev, prilagojenih vašim osebnim interesom na podlagi profiliranja, ki ga uporabljamo v te namene. Osebna privolitev je povsem prostovoljna in ni pogoj za sklenitev pogodbe. V teh primerih obdelava poteka v okviru z izjavo danega namena in dogovorjenih načinov obveščanja, in sicer vse do preklica privolitve.

5. Osebne podatke zbiramo ob obisku tudi prek piškotkov, in sicer za izboljšanje funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletne strani ter štetja uporabnikov na spletni strani. Vse dodatne informacije o uporabi piškotkov so dostopne na naslednji povezavi.
4. KAKO ZBIRAMO VAŠE OSEBNE PODATKE IN KATERE VRSTE OSEBNIH PODATKOV OBDELUJEMO
Osebne podatke pridobivamo iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujete sami, tako da obiščete našo spletno stran, izpolnite spletni obrazec za nakup izdelkov na naši spletni strani in/ali se prijavite na prejemanje novic. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije in podatke, ki so dostopni ali pa so nam bili posredovani iz javnih virov (javnih registrov, baz podatkov, internetnih aplikacij, družbenih medijev).
1. kontaktne podatke

Ti vključujejo vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, ko izpolnite obrazce za nakup personaliziranih izdelkov na spletnem mestu ali komunicirate z nami po telefonu, e-pošti ali na kakršen koli drug način. Vključujejo tudi vse podatke, ki nam jih posredujete, ko se naročite na naše novice ali prijavite kakršno koli težavo, ki se pojavi med obiskom te spletne strani. V teh primerih zbiramo in shranjujemo podatke, ki lahko vključujejo vaše ime, e-poštni naslov, telefonsko številko, naslov ter ostale posredovane podatke.

2. podatke o strežniku

Ko uporabljate to spletno stran, zbiramo različne podatke v dnevniku strežnika, med drugim: datume in čase obiskov; obiskane podstrani; vaš naslov IP; nastavitev časovnega pasu; čas, ki ste ga prebili na našem spletnem mestu; spletna mesta, ki ste jih obiskali tik pred oz. tik po obisku naše spletne strani; posnetke zaslonov ob klikih na tej spletni strani; informacije, ki ste si jih ogledali ali iskali; odzivni čas strani; napake pri prenosih; dolžine obiskov posameznih strani in podatke o interakciji na strani.

3. podatke o napravah

Zbiramo podatke o računalniku ali mobilni napravi, s katero dostopate do te spletne strani, vključno z modelom, operacijskim sistemom in različico strojne opreme, spletnim brskalnikom, ki ga uporabljate, in drugimi identifikatorji vaše naprave.

4. informacije o nakupu naših izdelkov

Za ciljno usmerjanje naših aktivnosti uporabljamo podatke o tem, katere naše izdelke ste kupili.
5. podatke o stikih z nami

Vodimo evidenco o vaših stikih z nami, zlasti o datumu (lahko tudi o času) stika in razlogu zanj. To velja za vse vrste stikov (telefon, SMS, pošta, elektronska pošta, v živo).

6. podatke iz družbenih omrežij

V trženjskih akcijah uporabljamo tudi družbene medije (npr. Facebook, Instagram) in čeprav ne hranimo podatkov, ki so objavljeni na vašem profilu, jih uporabljamo za ciljno usmerjanje naših trženjskih aktivnosti, vendar le, če pri svoji uporabi teh družbenih medijev v to privolite. V okviru piškotkov tretjih oseb ponujamo tudi boljšo uporabniško izkušnjo, deljenje vsebin prek različnih družbenih medijev ter prilagajanje ponudbe vašim željam in potrebam, ki so razvidne iz vašega predhodnega brskanja po spletu. Kljub vsem prizadevanjem ne moremo jamčiti za vsebino povezanih zunanjih spletnih mest ali preverjati tovrstne vsebine. Na zunanje povezave zato klikate na lastno odgovornost. Ne prevzemamo odgovornosti za nikakršno škodo ali implikacije, ki jih povzroči obisk katere koli navedene zunanje povezave. Če sledite povezavi na drugo spletno mesto, s tem zapustite naše spletno mesto in se to Obvestilo o varstvu osebnih podatkov ne nanaša na vašo uporabo drugih spletnih mest ali vaše dejavnosti na njih.

5. ZAPOSLITEV

Če izpolnite prijavo na razpis za določeno prosto delovno mesto nam razkrijete naslednje podatke: ime, priimek, rojstne podatke, e-naslov, naslov bivališča, telefonsko številko, življenjepis, želeno področje dela, vozniško dovoljenje, formalno izobrazbo, delovne izkušnje, računalniško znanje, znanje tujih jezikov, drugo znanje in kompetence ter druge osebne podatke, ki jih želite deliti z nami. Osebne podatke iz vaše prijave na določeno delovno mesto obdelujemo, ker je to potrebno za sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Vaše osebne podatke obdelujemo, da vas lahko vključimo v naš postopek kadrovanja, da vas lahko kontaktiramo v zvezi z obravnavo vaše vloge, vam pošljemo ponudbo za določeno delovno mesto in tudi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, če boste v razpisnem postopku izbrani. Dostop do vaših osebnih podatkov imajo samo tisti naši zaposleni, ki sodelujejo v postopku zaposlovanja in kadrovanja (npr. zaposleni v kadrovski službi, zaposleni v IT-službi, ki imajo dostop, da lahko opravljajo svoje delo.

6. KDO LAHKO UPORABLJA OSEBNE PODATKE, KI STE NAM JIH POSREDOVALI

Uporabniki vaših osebnih podatkov so naši zaposlenii, ki so pooblaščeni za obdelavo vaših osebnih podatkov, pogodbeni obdelovalci ter javni organi, drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki se jim osebni podatki razkrijejo, kadar tako veleva veljavna zakonodaja. Vašo zasebnost jemljemo zelo resno. Tretjim osebam jo bomo razkrili le, če je to nujno potrebno, če so zaupanja vredne in so z nami podpisale dogovor o nerazkrivanju ali če ste nam to izrecno dovolili.

V določenih primerih je za izvajanje naše dejavnosti potrebna in dogovorjena pogodbena obdelava osebnih podatkov, npr. s podjetji, ki zagotavljajo delovanje naših storitev (dobavitelji in vzdrževalci programske opreme, skrbniki IT, tiskarji, tehnična podpora, pogodbeni partnerji, ki za nas opravljajo storitve analize uporabe, neposrednega trženja in shranjevanja podatkov, itd.). Pogodbeni obdelovalci osebne podatke obdelujejo v našem imenu in za naš račun. Brez utemeljenega zahtevka in brez izrecnega pisnega našega soglasja, pogodbene obdelave ne smejo prenesti na pogodbene podobdelovalce.

Vaši osebni podatki so naša poslovna skrivnost. Naši zaposleni obdelujejo vaše osebne podatke v skladu s pooblastili in našimi internimi politikami. Pogodbeni obdelovalci so zavezani k varovanju zaupnih podatkov ter spoštovanju pravic posameznikov enako kot naši zaposleni, zato so vaši podatki varni..

Nekatere vaše osebne podatke tako moramo deliti z naslednjimi podjetji:

• Mailgun Technologies, Inc. – S tem podjetjem sodelujemo, kadar vam pošiljamo e-poštna sporočila povezana z nakupom ali brezplačnimi pobarvankami (ali drugimi darili) na podlagi vaše zahteve na spletni strani. Podlaga za obdelavo teh informacij je pogodba, ki smo jo sklenili z vami ob nakupu, ali na soglasje. Mailgun shranjuje vsebino sporočila do največ 72 ur po tem, ko je bilo sporočilo prvič poslano, meta podatke o sporočilu (pošiljatelja, naslovnika ali naslovnike, zadevo sporočila, IP naslov, iz katerega je bilo sporočilo poslano in ostale informacije o poti sporočila) do največ 30 dni. Ti podatki so shranjeni v anonimizirani obliki.

• HuBuCo Limited – S tem podjetjem sodelujemo, ko vpišete vaš e-poštni naslov v kateri koli obrazec na naši spletni strani, saj preverjamo tipkarske in druge napake v e-poštnem naslovu. Podlaga za obdelavo teh informacij je pogodba, ki smo jo sklenili z vami ob nakupu, ali na soglasje. Hubuco hrani podatke do največ 2 minuti.

• COPIGRAF FAGANELJ d.o.o. – S tem podjetjem sodelujemo za tisk knjig, ki jih naročite na naši spletni strani. Podlaga za obdelavo teh informacij je pogodba, ki smo jo sklenili z vami ob nakupu.

• General Logistics Systems, logistične storitve, d.o.o. – S tem podjetjem sodelujemo za dostavo knjig, ki jih naročite na naši spletni strani. Podlaga za obdelavo teh informacij je pogodba, ki smo jo sklenili z vami ob nakupu.

• Google Analytics z anonimiziranimi IP naslovi (Google Inc.) – Google Analytics je spletna storitev za analizo obiskovalcev spletnih strani, ki jo omogoča podjetje Google Inc. (“Google”). Google uporablja zbrane podatke za sledenje in analizo uporabe naše spletne strani, za pripravo poročil o uporabi naše spletne strani in jih deli z drugimi Google storitvami.

Google lahko uporablja zbrane podatke za personalizacijo in kontekstualizacijo oglasov v svojem oglasnem omrežju.

Nastavitve, ki jih uporabljamo, posredujejo Googlu vaš IP naslov le v anonimizirani obliki. To pomeni, da skrajša vaš IP naslov v državi članici EU. V izjemnih primerih lahko posreduje celoten IP naslov na Google server v Združenih državah Amerike in ga anonimizira tam.

Osebni podatki, ki jih zbiramo: Piškotki in podatki o uporabi spletne strani.

Več informacij o tem, kako Google zbira in obdeluje vaše podatke lahko najdete na http://www.google.com/analytics/terms ali na https://policies.google.com/?hl=en.

Če želite izključiti zbiranje in obdelavo podatkov za potrebe spletne analitike, uporabite dodatek za vaš brskalnik, ki prepreči uporabo Google Analytics.

Kodi Google Analytics, ki jo uporabljamo na naši spletni strani, smo dodali dodatek za Remarketing na Google prikaznem omrežju. To je storitev podjetja Google Inc., ki analizira obnašanje uporabnikov na celotnem Google prikaznem omrežju. Tako piškotki sledijo vašim obiskom drugih spletnih strani, ki so del Google prikaznega omrežja in na naši spletni strani. Oglasi, ki jih uporabljamo v orodju Google Adwords, uporabljajo te analitične podatke za prikazovanje bolj ciljnega in optimiziranega oglaševanja. Z analizo piškotkov tretjih podjetij lahko bolje prilagodimo naše oglase vašim potrebam in željam. Google uporablja te informacije za storitve, kot so remarketing, poročilo o številu prikazov v Google prikaznem omrežju in poročila o demografiji in interesih v Google Analytics storitvi.

Na naši spletni strani uporabljamo sledeče storitve Google Adwords:

- Remarketing,

- kategorizacija po interesnih kategorijah in demografskih karakteristikah (npr. starost, spol)

• Facebook Messenger pogovor z obiskovalci spletne strani (Facebook, Inc.) – Spletna storitev The Facebook Messenger Customer Chat je del Facebook Messenger live chat platforme, ki jo ponuja podjetje Facebook, Inc.

Podlaga za obdelavo teh informacij je pogodba, ki smo jo sklenili z vami ob nakupu, ali na soglasje. Osebni podatki, ki jih zbiramo: Piškotki in podatki o uporabi spletne strani ter druge informacije, ki jih sami vnesete.

• Amazon SES – S tem podjetjem sodelujemo kadar vam pošiljamo marketinška e-poštna sporočila. Podlaga za obdelavo teh informacij je pogodba, ki smo jo sklenili z vami ob nakupu, ali na soglasje. Osebne podatke zbiramo in obdelujemo do 2 leti po tem, ko ste se nazadnje odzvali na naša sporočila (odprli e-pošto, kliknili na povezavo v e-poštnem sporočilu ali se naročili na naša marketinška e-sporočila.

Z vsemi podjetji, s kateri sodelujemo in jim posredujemo osebne podatke, smo podpisali pogodbo, ki zagotavlja, da varujejo vaše osebne podatke in jih hranijo in obdelujejo v skladu z zakonodajo. Posredujemo jim le nujno potrebne informacije in jim dovolimo le obdelavo v specifične namene v skladu z dogovorom.

• Yotpo – je marketinška platforma za trgovce, ki zbira in analizira vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki, na primer objave in mnenja na družabnih omrežjih.

HOORAY STUDIOS pooblašča Yotpo, da vsakemu izmed svojih pogodbenih obdelovalcev naroči obdelavo osebnih podatkov, ki so predloženi v imenu podjetja HOORAY STUDIOS. Pogodbeni obdelovalci te osebne podatke posredujejo odobrenim državam v skladu z dogovorom o obdelavi osebnih podatkov med HOORAY STUDIOS in Yotpo. Ti so obdelani skladno z zahtevami zakonodaje o varstvu podatkov za potrebe opravljanja storitev skladno z dogovorom o obdelavi podatkov. HOORAY STUDIOS jamči in zatrjuje, da je in bo v vseh pomembnih trenutkih na ustrezen in učinkovit način ostal pooblaščen za predajo informacij Yotpo platformi.

Yotpo pri obdelavi osebnih podatkov predloženih v imenu podjetja HOORAY STUDIOS upošteva vse veljavne zakone o varstvu podatkov. Yotpo ne bo obdeloval osebnih podatkov, z izjemo tistih, ki so navedeni na ustreznih pisnih navodilih HOORAY STUDIOS, razen če to zahteva veljavna zakonodaja, ki velja za Yotpo ali enega izmed njegovih pogodbenih obdelovalcev. HOORAY STUDIOS je v tem primeru s strani Yotpo platforme še pred obdelavo osebnih podatkov obveščen kolikor to dovoljujejo veljavni zakoni.

Yotpo v zvezi z osebnimi podatki zbranimi v imenu podjetja HOORAY STUDIOS izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje stopnje varnosti, ki ustreza tveganju, vključujoč ukrepe navedene v členu 32(1) GDPR. Pri vrednotenju ustrezne ravni varnosti Yotpo upošteva predvsem tista tveganja, ki so povezana z obdelavo osebnih podatkov, zlasti kršitve varnosti osebnih podatkov.

Za več informacij o zasebnosti na Yotpo platformi si oglejte njihove pogoje na: https://www.yotpo.com/data-processing-agreement/

• Instagram: Na naši spletni strani so povezave na funkcije službe Instagram. Te funkcije ponuja Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ko ste vpisani v vaš Instagram-račun, lahko s klikom Instagram-gumba vsebine naših spletnih strani povežete z vašim Instagram-profilom. Tako lahko Instagram dodeli vaš obisk naše spletne strani vašemu uporabniškemu računu. Opozarjamo, da mi kot ponudnik spletne strani ne prejmemo nobenih informacij o vsebini prenesenih podatkov in njihovi uporabi s strani Instagrama.

Dodatne informacije o tem najdete v izjavi o zaščiti podatkov za Instagram:https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: Na naši spletni strani so povezave na funkcije poslovnega omrežja LinkedIn. Ponudnik omrežja LinkedIn je družba LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA. Vedno, ko dostopate do katere od naših spletnih storitev, ki vsebuje funkcije LinkedIn se vzpostavi povezava s strežniki LinkedIn. LinkedIn je seznanjen, da s svojim IP-naslovom uporabljate naše spletne storitve. Če kliknete gumb »Priporoči« omrežja LinkedIn in ste vanj vpisani, se lahko vaša uporaba naših spletnih storitev poveže z vami in vašim uporabniškim računom LinkedIn. Pri tem želimo poudariti, da kot ponudnik spletnih storitve nismo seznanjeni z vsebino podatkov in njihovo uporabo s strani omrežja LinkedIn. Za več informacij si preberite Pravilnik o zasebnosti omrežja LinkedIn na naslovu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
7. ALI BOMO VAŠE OSEBNE PODATKE RAZKRILI TRETJIM OSEBAM ALI JIH PRENESLI IZVEN EU ?

Če bomo vaše osebne podatke prenesli izven Evropskega gospodarskega prostora, bomo to storili skladno z zakonodajo varstva osebnih podatkov. To lahko storimo na različne načine, in sicer:

• državo, kamor pošiljamo vaše osebne podatke, je kot ustrezno potrdila Evropska komisija;

• s prejemnikom vaših osebnih podatkov je bila sklenjena pogodba, ki vsebuje Standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija in slednje zavezuje k varstvu osebnih podatkov; ali

• kadar ima prejemnik vaših osebnih podatkov sedež v ZDA, je slednji član certifikacijskega mehanizma Ščit zasebnosti EU-ZDA.

V vseh drugih primerih nam prenos vaših osebnih podatkov izven Evropskega gospodarskega prostora na druge načine dovoljuje zakonodaja. V vseh primerih pa je vsakršen prenos vaših osebnih podatkov skladen z relevantno zakonodajo varstva osebnih podatkov.

8. KAKO BOMO ZAVAROVALI VAŠE OSEBNE PODATKE

HOORAY STUDIOS bo za zavarovanje vaših osebnih podatkov uporabil vse organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter kakršna koli nepooblaščena obdelava. Ukrepi lahko med drugim vključujejo notranje pravilnike o varstvu osebnih podatkov, dodatno izobraževanje zaposlenih, interne revizije obdelovalskih aktivnosti itd. Drugi možni ukrepi so lahko tudi minimalizacija zbiranja osebnih podatkov, psevdonimizacija, transparentnost, omogočanje posameznikom, da spremljajo obdelavo, ter stalna nadgradnja varnostnih ukrepov.

9. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to predpisano oziroma dovoljeno ter nujno potrebno za dosego namena, v katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena bomo hranili le tiste osebne podatke, ki smo jih dolžni hraniti na podlagi zakona ali ki bi jih morda potrebovali za dokazne ali obrambne namene, če bi obstajala možnost uveljavljanja pravnih zahtevkov. Ostali podatki se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo za obveščanje o novostih, hranimo do vašega preklica oz. v vsakem primeru največ pet let od podaje soglasja. Po preteku tega obdobja vas bomo ponovno zaprosili za privolitev.

10. KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Kadar koli lahko zahtevate vpogled oz. dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris, omejite njihovo obdelavo ali pa obdelavi ugovarjate. Obvestili vas bomo, če bo ta zahteva vplivala na možnost nadaljnjega delovanja te spletne strani ali našega poslovnega sodelovanja. V določenih primerih imate tudi pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov k drugemu upravljavcu. Slednje je odvisno od tehničnih zmožnosti in internih politik posameznega upravljavca.

Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za pošiljanje ponudb in obveščanje o novostih lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem.

Ne prevzemamo odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih posredujete. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov vas bomo obvestili pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Vaše zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca. O vsakem takšnem podaljšanju vas bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si oz. po navadni pošti na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
11. KONČNE DOLOČBE

To Obvestilo je objavljeno na spletni strani https://malijunaki.si in začne veljati 13. 08. 2020.

Svetujemo vam, da si poleg tega Obvestila preberete tudi Splošne pogoje uporabe, ki so objavljeni na spletni strani in skupaj s tem Obvestilom ter morebitno pogodbo o nakupu izdelkov ali drugo pogodbo tvorijo zavezujočo pogodbo med vami in nami.

Hooray Studios d.o.o.