POGOJI UPORABE VSEBIN, KI JIH USTVARJAJO UPORABNIKI

Hooray Studios d.o.o. (»Hooray Studios«) se na uporabnike družbenih omrežij obrača za dovoljenje za uporabo naših najljubših vsebin na naših različnih straneh, družbenih kanalih in v različnih promocijskih materialih. To berete, ker Hooray Studios prosi za vaše dovoljenje za uporabo vaših vsebin na družbenih omrežjih.

Radi vidimo, kako naše stranke objavljajo vsebine na družbenih omrežjih in spletnih straneh Hooray Studios (www.malijunaki.si in ostale spletne strani, skupaj »Spletna stran«). Ker želimo zbirati, organizirati, deliti in drugače uporabljati vsebino, ki ste jo ustvarili in/ali jo zagotovili preko družbenih omrežij, naše Spletne strani ali po neposrednih komunikacijskih kanalih (npr. po elektronski pošti), vključno z, a ne omejeno na vso vsebino, besedila, video posnetke, fotografije, informacije in ostale podatke ter mnenja uporabnikov, ocene proizvodov in storitev, članke ter druga gradiva, v kakršnikoli obliki in kakršnemkoli formatu, ter katerokoli drugo avtorsko delo, ki ste ga ustvarili in nam ga posredovali (»Uporabniška vsebina«), smo pripravili te Pogoje uporabe vsebin, ki so jih ustvarili uporabniki (»Pogoji uporabe«). Ti Pogoji uporabe se tako nanašajo na našo uporabo Uporabniške vsebine, ki ste jo ustvarili.

Te Pogoje uporabe sprejemate in se z njimi strinjate, v kolikor: (i) se odločite, da nam boste dovolili uporabo svoje Uporabniške vsebine, objavljene na družbenih omrežjih, tako da odgovorite z ali v opis vsebine na družbenem omrežju vključite t.i. ključnik #Hooraystudios, #Hoorayhereos, #Hurrahelden, #Malijunaki, #Urraeroi ali #Hourraheros ali uporabite @Hooraystudios, @Hoorayhereos, @Hurrahelden, @Malijunaki, @Urraeroi ali @Hourraheros, (ii) ste naše produkte prejeli kot darilo Hooray Studios in vašo Uporabniško vsebino, ki ponazarja proizvod Hooray Studios ali njegovo uporabo, objavite na družbenih omrežjih, (iii) ste na Spletni strani komentirali proizvode Hooray Studios ali objavili mnenje oziroma oceno proizvoda ali storitve Hooray Studios, bodisi na lastno pobudo ali preko povezave, ki ste jo prejeli v našem elektronskem sporočilu, ki je sledilo uspešno opravljeni dobavi proizvoda Hooray Studios, ali (iv) ste nam svojo Uporabniško vsebino posredovali po neposrednih komunikacijskih kanalih in/ali v kolikor ste po neposrednih komunikacijskih kanalih (vključno z elektronsko pošto, Facebook Messenger in Instagram Direct Messenger) prejeli našo prošnjo za dovoljenje za uporabo vaših Uporabniških vsebin, ki ste jih objavili na družbenih omrežjih ali nam jih posredovali na enega izmed zgoraj opisanih načinov, v kateri ste bili opozorjeni na te Pogoje uporabe in ste v odgovoru na prošnjo za dovoljenje za uporabo vaših Uporabniških vsebin izrazili strinjanje s temi Pogoji uporabe na kakršenkoli način.

V kolikor vaša Uporabniška vsebina upodablja, omenja, se sklicuje ali vključuje osebo, se s strinjanjem s temi Pogoji uporabe strinjate tudi z Obrazcem za dovoljenje za uporabo in objavo pravice uporabe. Če je katerakoli oseba, upodobljena oziroma vključena v Uporabniško vsebino, otrok, se s strinjanjem s temi Pogoji uporabe strinjate tudi z Obrazcem za dovoljenje za uporabo Uporabniške vsebine mladoletnika.

Če ste svojo Uporabniško vsebino zagotovili za objavo na spletni strani www.malijunaki.si in na družbenih omrežjih družbe Hooray Studios d.o.o. se za vas uporabljajo tudi določbe »Sodelovanje uporabnikov za objavo na spletni strani www.malijunaki.si in spletnih družbenih omrežjih družbe Hooray Studios d.o.o..«

Hooray Studios uporablja omejeno število ponudnikov storitev, ki omogočajo zbiranje in prenos na Spletna mesta, kanale družbenih omrežij, promocijske materiale in drugo lastno vsebino (»Lastnina Hooray Studios«), Uporabniške vsebine vključno s fotografijami, besedilom, grafičnimi vsebinami, zvokom, videom, informacijami o lokaciji, komentarji in drugim gradivom s spletnih mest družbenih omrežjih, ki jih Hooray Studios uporablja v povezavi s svojim poslovanjem, vključno z značilnostjo produktov Hooray Studios, trženjem, oglaševanjem, promocijo in drugimi dejavnostmi, povezanimi s potrošniki (»Storitve Hooray Studios«).

Hooray Studios si pridržuje pravico do spremembe teh Pogojev uporabe brez predhodnega obvestila, z objavo spremenjenih pogojev uporabe. V skladu s tem je potrebno te Pogoje uporabe ponovno prebrati vsakič, ko dajete dovoljenje ali pooblastilo za uporabo vaše Uporabniške vsebine.

LICENCA ZA UPORABO UPORABNIŠKE VSEBINE
Potrjujete, da ste stari vsaj 18 let.

S tem podeljujete družbi Hooray Studios in z njo povezanim družbam, zastopnikom, imetnikom licenc, podlicenc, izvajalcem, naslednikom, zakonitim zastopnikom, odstopnikom in neodvisnim ponudnikom storitev ter njihovim ustreznim maloprodajnim partnerjem, agencijam za trženje ali odnose z javnostmi in drugim povezanim družbam (»Licencirane stranke«) svetovno, trajno, nepreklicno, brezplačno, v celoti poplačano, neizključno, prenosljivo in podlicenčno pravico do uporabe vaše Uporabniške vsebine na kakršenkoli način, ki se določi po lastni presoji licenciranih strank. Načini vključujejo – vendar niso omejeni na – spletne strani in strani na družbenih omrežjih, ki jih upravljajo Licencirane stranke, uporabo v promocijskih e-poštnih sporočilih in oglasih ter v vseh pobudah za trženje, promocijo in oglaševanje, vključno, a ne omejeno na promocijo in oglaševanje na družbenih omrežjih ter oglaševanje po radiu in televiziji, ter v vseh trenutnih in bodočih medijih. Licencirane stranke lahko uporabljajo, prikazujejo, reproducirajo, distribuirajo, prenašajo, ustvarjajo različice Uporabniške vsebine, jih kombinirajo z drugimi vsebinami, jih spreminjajo in/ali urejajo vašo Uporabniško vsebino na kakršenkoli način po lastni presoji, brez kakršnekoli obveznosti do vas.

Licenciranim strankam podeljujete pravico do uporabe vašega uporabniškega imena, pravega imena, slike, podobnosti, opisov, lokacije ali drugih identifikacijskih podatkov vas ali drugih oseb, vključenih v Uporabniško vsebino, vključno z glasom, vendar ne omejeno na glas, v povezavi s kakršnokoli uporabo vaše Uporabniške vsebine.

S tem se strinjate in zastopate ter jamčite, da (I) ste sami odgovorni za svojo Uporabniško vsebino, (II) ste lastnik vseh pravic svoje Uporabniške vsebine ali da ste do svoje Uporabniške vsebine pridobili ustrezne pravice in dovoljenja katerekoli in vseh drugih oseb in/ali subjektov, ki so lastniki, ki upravljajo ali kako drugače zahtevajo kakršnekoli pravice v zvezi s takšno Uporabniško vsebino, (III) niste mladoletni; (IV) uporaba vaše Uporabniške vsebine s strani licenciranih strani ne bo kršila pravic, vključno z avtorskimi pravicami, a ne omejeno nanje, blagovno znamko, patentom, poslovno skrivnostjo, zasebnostjo, javnostjo, moralnimi, lastniškimi ali drugimi pravicami katerekoli tretje osebe ali kateregakoli zakona, pravila ali predpisa, in (V) Uporabniška vsebina ni klevetniške, obrekljive, nespodobne, pornografske, opolzke, nedostojne, grozilne, nadlegujoče, sovražne, žaljive ali drugače nezakonite narave.

S tem razrešujete in razbremenjujete licencirane stranke obveznosti in se strinjate, da licencirane stranke in vsaka oseba, ki deluje v njihovem imenu, ne odgovarjajo za uporabo in načine uporabe vaše Uporabniške vsebine.

Uporabniška vsebina, ki jo objavljate, se šteje za nezaupno, licencirane stranke pa niso dolžne varovati zaupnosti kakršnihkoli informacij v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje kakršnakoli objava, razen v skladu z ustreznimi politikami zasebnosti licenciranih strank. Z uporabo tega spletnega mesta ali storitev soglašate s tem, da licencirane stranke zbirajo in razkrivajo osebne podatke, ki jih posredujete za uporabo in z uporabo vaše Uporabniške vsebine, kot je opisano v nadaljevanju. Če se ne strinjate z zbiranjem, uporabo in razkritjem svojih osebnih podatkov na ta način, prosimo, ne uporabljajte tega spletnega mesta ali storitev in licenciranim strankam ne posredujte osebnih podatkov. Vaši osebni podatki se lahko prenesejo na strežnike zunaj države, v kateri živite, ali tretjim osebam v drugih državah, za to da jih lahko v imenu licenciranih strank obdelujejo. Z uporabo spletnega mesta ali storitev ali kakršnimkoli drugačnim posredovanjem osebnih podatkov licenciranim strankam se strinjate s predhodnim zbiranjem, uporabo, razkritjem, prenosom in obdelavo vaših podatkov v skladu s pogoji uporabe le-teh, politiko zasebnosti in veljavnimi zakoni in predpisi o zaščiti osebnih podatkov.

Licencirane stranke si pridržujejo pravico, da s spletnega mesta in druge lastnine Hooray Studios odstranijo vse Uporabniške vsebine. Če menite, da katerakoli vsebina, vključno z Uporabniško vsebino, ki se nahaja na spletnem mestu in je del druge lastnine Hooray Studios ali pa je prikazana ali uporabljena v povezavi s storitvami Hooray Studios, krši avtorske pravice katerekoli osebe ali subjekta, nam pišite na zivjo@malijunaki.si.

Ti pogoji uporabe veljajo za vsa spletna mesta, lastnino Hooray Studios in storitve Hooray Studios ter za vašo Uporabniško vsebino, če ni drugače določeno. Če je vaša Uporabniška vsebina objavljena na spletnem mestu ali je del katerekoli druge lastnine Hooray Studios ali v povezavi s storitvami Hooray Studios, bodo zanjo veljali tudi dodatni pogoji uporabe, dogovori, smernice ali pravila, ki jih zagotavlja Hooray Studios, kakršni se uporabljajo za takšne storitve in Uporabniško vsebino Hooray Studios, vključno z, vendar ne omejeno na tiste, ki so predstavljene na spletnem mestu Hooray Studios. Strinjate se, da vas zavezujejo dodatni pogoji uporabe ali storitve, dogovori, smernice, navodila ali pravila, ki so na voljo pri ali objavljeni s strani Hooray Studios (»Pogoji Hooray Studios«).

Spletno mesto, storitve Hooray Studios ali lastnina Hooray Studios so lahko zaščitene z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Potrjujete in se strinjate, da ne boste pridobivali lastništva ali drugih pravic v zvezi z lastniškimi informacijami in gradivom Hooray Studios, s tem, ko dovoljujete uporabo vaše Uporabniške vsebine ali kakršnokoli drugo uporabo ali dostop do spletnega mesta, storitev Hooray Studios ali lastnine Hooray Studios.

Ti Pogoji Hooray Studios so osebni in jih iz nobenega razloga ne morete dodeliti ali prenesti brez predhodnega pisnega soglasja družbe Hooray Studios. Vsako dejanje ali ravnanje, ki krši zgoraj navedeno, je nično in brez učinka.

Strinjate se, da če Hooray Studios ne uveljavi ali uporabi nobene zakonske pravice ali pravnega sredstva, ki je vsebovano v teh Pogojih Hooray Studios (ali do katerega ima Hooray Studios pravice v skladu z veljavno zakonodajo), to ne bo formalna opustitev pravice Hooray Studios, in da bodo te pravice ali pravna sredstva še vedno na voljo Hooray Studios.

Če katerokoli sodišče, pristojno za odločanje o tej zadevi, presodi, da je katerakoli določba teh Pogojev Hooray Studios neveljavna, bo ta določba odstranjena, ne da bi to vplivalo na ostale pogoje uporabe. Preostale določbe teh Pogojev Hooray Studios bodo še naprej veljavne in izvršljive.

SODELOVANJE UPORABNIKOV ZA OBJAVO NA SPLETNI STRANI www.malijunaki.si in SPLETNIH DRUŽBENIH OMREŽJIH DRUŽBE HOORAY STUDIOS d.o.o.
Namen deljenja tekstovnih, fotografskih in avdio-video vsebin: Namen deljenja vsebin je zbrati čim večje število vsebin, primernih za objavo na spletni strani www.malijunaki.si in na družbenih omrežjih družbe Hooray Studios d.o.o.

Sodelovanje za fotografije: Uporabnik lahko sodeluje tako, da pošlje elektronsko sporočilo kot odgovor na sporočilo družbe Hooray Studios. Družba Hooray Studios si pridržuje pravico do izbora primernih vsebin, kar pomeni, da vseh prejetih fotografij ne bo mogla objaviti in strinjanje s temi Splošnimi pogoji. Uporabnik mora zagotoviti, da se vsi, ki so na fotografiji, strinjajo z njeno objavo.

Sodelovanje za videoposnetke: Uporabnik lahko sodeluje tako, da pošlje elektronsko sporočilo kot odgovor na sporočilo družbe Hooray Studios, v katerem pripne povezavo do naloženega posnetka na enega od videoportalov (Youtube, Vimeo …). Družba Hooray Studios si pridržuje pravico do izbora primernih vsebin, kar pomeni, da vseh prejetih videoposnetkov ne bo mogla objaviti. Uporabnik mora zagotoviti, da se vsi, ki so na videoposnetku, strinjajo z objavo. Pri nalaganju videoposnetkov na video portale naj uporabnik upošteva pravila posameznega videoportala. Vse stroške, nastale pri produkciji vsebin, nosi uporabnik sam.

Izbor
Družba Hooray Studios pri izbiri vsebin prosto presoja, katere vsebine bodo objavljene in katere ne. Pošiljatelji in uporabniki objavljenih vsebin niso upravičeni do nikakršnega denarnega nadomestila za objavo vsebine.

Materialne pravice na vsebinah
Pošiljatelj in uporabnik s sprejetjem teh Pogojev izjavlja, da je imetnik in da prosto razpolaga z vsemi pravicami, ki jih na podlagi teh Pogojev prenaša na Hooray Studios. Če ima posamezna vsebina elemente avtorskega dela, se šteje, da je pošiljatelj na Hooray Studios prenesel naslednje pravice: pravico reproduciranja, vključno s pravico do shranitve v elektronski obliki, pravico distribuiranja, pravico javnega izvajanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave za potrebe objave na spletni strani www.malijunaki.si in na spletnih družbenih omrežjih Hooray Studios, pravico avdiovizualne priredbe za potrebe objave na spletni strani www.malijunaki.si in na spletnih družbenih omrežjih Hooray Studios. Pravice se iz prejšnjega odstavka prenesejo na Hooray Studios izključno in krajevno ter časovno neomejeno. Pri koriščenju pravice do predelave ali pravice do avdiovizualne priredbe se šteje, da ima Hooray Studios na novo ustvarjenem avtorskem delu vse materialne avtorske pravice brez omejitev in z njimi prosto razpolaga. Če ima posamezna vsebina elemente izvajalskega dela, se šteje, da je pošiljatelj na Hooray Studios prenesel naslednje pravice: pravico radiodifuznega oddajanja in druge oblike javne priobčitve svoje izvedbe, pravico reproduciranja posnetkov svoje izvedbe, pravico distribuiranja posnetkov svoje izvedbe, pravico dajanja na voljo javnosti. Pravice se iz prejšnjega odstavka prenesejo na Hooray Studios izključno in krajevno ter časovno neomejeno.

Moralne pravice na vsebinah
Hooray Studios bo spoštoval vse moralne pravice morebitnih avtorjev in izvajalcev skladno z zakonskimi določbami in splošno sprejeto prakso pri posamezni uporabi izvajalskega dela. Pošiljatelj je dolžan podatke o avtorjih in izvajalcih poslati na Hooray Studios hkrati s poslano vsebino. Če posamezna vsebina še ni bila prvič objavljena, se šteje, da pošiljatelj dovoljuje Hooray Studios, da v svojih medijih prvič objavi poslano vsebino (pravica do prve objave).

Osebnostne pravice
Pošiljatelj dovoljuje javno objavo posnetka in je od morebitnih tretjih oseb na posnetku pridobil vsa potrebna soglasja za javno objavo. Če so na posnetku mladoletne osebe, pošiljatelj jamči, da je za objavo pridobil soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Primernost vsebine in preklic pravice do priobčitve
Pošiljatelj lahko kadarkoli zahteva odstranitev svoje vsebine. To naredi s poslanim e-sporočilom neposredno na naslov Hooray Studios. Odstranitev vsebine lahko zahteva pošiljatelj. Hooray Studios bo vsebino odstranila najkasneje v roku 3 dni od prejema zahtevka. Odstranitev vsebine lahko zahteva tudi avtor ali izvajalec, ki trdi, da pošiljatelj ni pridobil materialnih pravic, ki jih je poslal na Hooray Studios, in oseba, ki ocenjuje, da so ji bile kršene osebnostne pravice. V tem primeru mora poleg svoje zahteve na Hooray Studios poslati tudi svoje osebne oziroma kontaktne podatke. Hooray Studios bo takoj po razjasnitvi dejanskega stanja vsebino odstranil. Odstranitev vsebine lahko zahteva tudi katerikoli uporabnik, ki ocenjuje, da je posamezna vsebina iz kateregakoli razloga neprimerna za objavo. Hooray Studios bo v najkrajšem možnem času ocenil upravičenost takšne zahteve in ravnal skladno z uredniško politiko medija, v katerem je vsebina objavljena.

Z oddajo vsebine Hooray Studios, spletni strani in na spletnih družbenih omrežjih, se šteje, da pošiljatelj sprejema te Pogoje in določila sodelovanja v trenutku, ko posreduje katerokoli vsebino na spletni strani www.malijunaki.si in na spletnih družbenih omrežjih Hooray Studios.

OBRAZEC ZA DOVOLJENJE ZA UPORABO IN OBJAVO PRAVICE UPORABE
Izjavljam in jamčim, da je vsebina (fotografije, videoposnetki, besedila itd.), ki sem jo predložil družbi Hooray Studios d.o.o, vključno z njenimi povezanimi družbami, hčerinskimi družbami in povezanimi podjetji (»Hooray Studios« ali »jaz«) prek e-pošte in drugih komunikacijskih orodij, določenih v tretjem odstavku Pogojev uporabe, ("Vsebina") moje avtorsko delo, ki ni bilo kopirano od drugih in ne krši pravic nobene druge osebe. S strinjanjem s in sprejetjem Pogojev uporabe podeljujem, kjer je to dovoljeno z zakonom, družbi Hooray Studios in njenim predstavnikom neizključno, prenosljivo, trajno pravico za celoten svet (s pravico do podlicence) za tiskanje, objavljanje, predvajanje, distribucijo, reprodukcijo in uporabo Vsebine na internetu, v sporočilih za javnost, v glasilih in napovedih dogodkov, predstavitvah, člankih, tržnih kanalih za družbena omrežja, novicah, oglaševanju, informacijah, trgovini, za odnose z javnostmi in promocijske namene ter za kakršnekoli sedanje in prihodnje dogodke družbe Hooray Studios, brez kakršnegakoli nadaljnjega obvestila, pregleda ali soglasja. Moralne pravice do Vsebine ostajajo moje. Izjavljam in jamčim, da imam ali sem pridobil vse pravice, licence, soglasja, dovoljenja, in/ali pooblastila, potrebna za podelitev pravic za katerokoli Vsebino, ki jo pošljem družbi Hooray Studios. Strinjam se, da takšna Vsebina ne bo vsebovala gradiva, ki je predmet avtorskih pravic ali drugih lastniških pravic, razen če imam potrebno dovoljenje in/ali sem drugače zakonsko upravičen do objavljanja Vsebine in dodelitve zgoraj opisane licence družbi Hooray Studios.

OBRAZEC ZA DOVOLJENJE ZA UPORABO UPORABNIŠKE VSEBINE MLADOLETNIKA
Potrjujem, da sem polnoletni starš ali skrbnik otroka, mlajšega od 18 let (v nadaljevanju »Otrok«), ki ni pravno sposoben dati soglasja za obdelavo Otrokovih osebnih podatkov, ki se tičejo Vsebine, in da imam pravno pooblastilo, da izvedem objavo v imenu Otroka.

S sprejemom Pogojev uporabe in uporabo tega Obraca za dovljenje za uporabo uporabniške vsebine mladoletnika (v nadaljevanju »Obrazec za objavo«), nepreklicno dovoljujem družbi Hooray Studios in njenim predstavnikom, agentom, zaposlenim, naslednikom, imetnikom licenc, da pridobijo, reproducirajo, urejajo, objavljajo, distribuirajo in kakorkoli drugače uporabljajo za namene oglaševanja, trgovine in/ali promocijo družbe Hooray Studios in njihovih izdelkov Otrokov videz, ime, podobnost in biografske podatke, ki so del Uporabniške vsebine. Družbi Hooray Studios dovoljujem uporabo Otrokovega imena in drugih osebnih podatkov v kateremkoli gradivu ali v povezavi z njim. Prav tako se odpovedujem kakršnikoli pravici do pregleda in odobritve objave ali druge uporabe Uporabniške vsebine za zgoraj opisane namene, tako v njegovi izvirni obliki kot v različici, ki jo je spreminjala družba Hooray Studios zdaj in v prihodnosti. Dovoljenje družbi Hooray Studios do uporabe Uporabniške vsebine ne pomeni obveznosti uporabe te pravice. Družba Hooray Studios se obvezuje, da bo Otrokove osebne podatke, pridobljene v skladu z zgornjim dovoljenjem, obdelovala izključno za namene, opisane v tem Obrazcu za objavo, in v skladu s svojimi politikami zasebnosti in veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

S sprejemom Pogojev uporabe, potrjujem in jamčim tudi, da je bila vsa Uporabiška vsebina, ki sem jo ustvaril sam, z mojim védenjem izdelana v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja otroško delo v zabavni industriji, vključno z (če je primerno) – vendar ne omejeno na – pridobitvijo dovoljenja nadzornega organa oz. pisnega soglasja za zaposlitev mladoletnika in obveznostjo vzpostavitve ločenega bančnega računa za Otrokov dohodek..

Strinjam se, da odvezujem družbo Hooray Studios kakršnekoli odgovornosti, terjatev, tožb, škode, plačil in kakršnihkoli finančnih izgub (vključno z odvetniškimi honorarji), ki nastanejo zaradi ali v zvezi z uporabo katerekoli pravice, ki jo podeljujem s tem soglasjem. Prav tako se strinjam, da je družba Hooray Studios z moje strani zavarovana pred kakršnokoli odgovornostjo, zahtevo ali dejanjem, ki je posledica kršitve določb tega Obrazca za objavo ali katerekoli kršitve veljavne zakonodaje, vključno z, vendar ne omejeno na veljavno delovno zakonodajo in pravico do objave in oglaševanja.

SOGLASJE ZA DELJENJE VSEBIN
IZRECNO SOGLAŠAM Z DELJENJEM MOJE UPORABNIŠKE VSEBINE – V SKLADU Z VELJAVNIMI ZAKONI O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – Z DRUŽBO HOORAY STUDIOS ZA NAMENE TRŽENJA IN PODOBNE NAMENE, KI VKLJUČUJEJO TUDI OBDELAVO (NPR. OBJAVO) MOJE UPORABNIŠKE VSEBINE NA HOORAY STUDIOS SPLETNIH STRANEH (NPR. HOORAY STUDIOS SPLETNA STRAN, FACEBOOK STRAN, INSTAGRAM, TWITTER, PINTEREST, GLASILO INP.), VKLJUČNO S KANALI DRUŽBENIH OMREŽIJ (NPR. FACEBOOK, INSTAGRAM INP.).

S SVOJIM IZRECNIM SOGLASJEM DOVOLJUJEM DELJENJE MOJE UPORABNIŠKE VSEBINE V SKLADU Z VELJAVNIMI ZAKONI O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV Z DOMAČIMI POSLOVNIMI PARTNERJI ZA TRŽENJE IN PODOBNE NAMENE, KI VKLJUČUJEJO TUDI PREDELAVO (NPR. OBJAVO) IN POSREDOVANJE MOJE UPORABNIŠKE VSEBINE MEDNARODNIM PARTNERSKIM DRUŽBAM DRUŽBE HOORAY STUDIOS.

VAŠE PRAVICE GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Kadar koli lahko zahtevate vpogled oz. dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris, omejite njihovo obdelavo ali pa obdelavi ugovarjate. V določenih primerih imate tudi pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov k drugemu upravljavcu. Slednje je odvisno od tehničnih zmožnosti in internih politik posameznega upravljavca.

Svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem.

Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko uveljavljate prek e-pošte: dpo@hooraystudios.com.

Ne prevzemamo odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih posredujete. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov vas bomo obvestili pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Vaše zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca. O vsakem takšnem podaljšanju vas bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si oz. po navadni pošti na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, DRUŽBA HOORAY STUDIOS IN NJENI SUBJEKTI NE ODGOVARJAJO ZA POSREDNE, NAKLJUČNE, POSEBNE POSLEDICE, ŠKODO ALI KATEROKOLI IZGUBO DOBIČKA ALI DOHODKA, TAKO POSREDNO KOT NEPOSREDNO, NE ODGOVARJAJO ZA IZGUBO PODATKOV, RABE, DOBREGA IMENA ALI DRUGE NEOPREDMETLJIVE IZGUBE, KI IZHAJAJO IZ (I) VSEBINE; (II) KAKRŠNEKOLI UPORABE IN VEDENJA TRETJIH OSEB V ZVEZI Z VSEBINO, VKLJUČNO TISTEGA BREZ OMEJITEV, KAKRŠNEKOLI ŠKODLJIVE, ŽALJIVNE ALI NEZAKONITE RABE DRUGIH VSEBIN UPORABNIKOV ALI TRETJIH OSEB; (III) VSE VSEBINE, PRIDOBLJENE IZ VSEBINE; ALI (IV) NEDOVOLJENEGA DOSTOPA, UPORABE ALI SPREMINJANJA VSEBINE. SKUPNA VREDNOST ODGOVORNOSTI DRUŽBE HOORAY STUDIOS IN NJENIH ENTITET V NOBENEM PRIMERU NE SME PRESEČI VSOTE 8.135 EUR ALI ZNESKA, KI STE GA PLAČALI DRUŽBI ČE STE GA, V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH ZA NJIHOVE USLUGE/ZA ZAHTEVEK. OMEJITVE TEGA DELA OBRAZCA VELJAJO ZA VSE TEORETIČNE ODGOVORNOSTI, BODISI NA PODLAGI JAMSTVA, POGODBE, STATUTA, ODŠKODNINE (VKLJUČNO Z NEVARNOSTJO) BODISI DRUGAČE, IN V PRIMERU, DA SO BILE DRUŽBA HOORAY STUDIOS IN NJENE ENTITETE OBVEŠČENE O TOVRSTNI ŠKODI ALI NE, IN TUDI V PRIMERU, DA SREDSTVA NISO DOSEGLA SVOJEGA BISTVENEGA NAMENA.

Nazadnje posodobljeno: 22. 3. 2021